Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
(Dz.U. Nr 206 poz. 1216) informujemy, że usługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Przemyskiej Biblioteki Publicznej w Przemyslu funkcjonuje na platformie ePUAP.

Adres skrytki Biblioteki na ePUAP: /pbp_przemysl/SkrytkaESP