Przedmiot działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Miejskiej Przemyśl - miasta na prawach powiatu oraz stwarzanie możliwości szerokiego dostępu do gromadzonych zasobów dorobku nauki i kultury zarówno polskiej jak i światowej.
Do zakresu kompetencji PBP należy m. in. :

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
  i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy
  i gospodarczy,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie warsztatu bibliograficznego dotyczącego własnego regionu, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze lokalnym,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,
 • organizowanie imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym,
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu,
 • współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi,
 • Biblioteka może prowadzić działalność naukową i wydawniczą.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przemyska Biblioteka Publiczna
Data utworzenia:2015-06-05
Data publikacji:2015-06-05
Osoba sporządzająca dokument:K. Bednarz-Soja
Osoba wprowadzająca dokument:K. Bednarz-Soja
Liczba odwiedzin:2894